Dodržiavanie GDPR

Aplikácia používaná na zabezpečenie súladu tejto stránky s GDPR/CCPA-CPRA zhromažďuje vašu IP adresu a e-mailovú adresu za účelom spracovania dát. Pre viac informácií viď Zásady ochrany osobných údajov

Oprava dát

Pomocou nižšie uvedeného odkazu môžete aktualizovať údaje svojho účtu, pokiaľ nie sú presné.

Prenositeľnosť dát

Pomocou odkazov nižšie môžete stiahnuť všetky dáta, ktoré ukladáme a používame pre lepší zážitok v našom obchode

Prístup k osobným údajom

Pomocou odkazu nižšie môžete požiadať o správu, ktorá obsahuje všetky osobné údaje, ktoré pre vás ukladáme.

Právo byť zabudnutý

Túto možnosť využite, pokiaľ chcete odstrániť svoje osobné a ďalšie dáta z nášho obchodu. Majte na pamäti, že tento proces zmaže váš účet, takže k nemu už nebudete môcť pristupovať ani ho používať.