Přejít k obsahu
Zavřít
Košík
0 polož.

Fotbal a koordinace: Proč je důležitá a jak ji zlepšit

15 May 2024

Koordinace ve fotbale: Proč je potřeba a jak ji trénovat

 Ovládání vlastního těla a míče patří k nezbytným součástem fotbalového tréninku a zápasu. Nedostatek koordinace znamená slabší dovednosti, horší techniky přihrávání, pomalejší změny směru a horší výkony v soubojích tělo na tělo. Stejně jako kondici i souhru těla a nervové soustavy je potřeba trénovat, aby se výkonnost hráčů na hřišti neustále zlepšovala. V tomto článku si řekneme, proč je koordinace ve fotbale důležitá a zmíníme také příklady cvičení, která ji pomáhají rozvíjet.

 

Co je to koordinace? 

Koordinace je schopnost korigovat motorickou činnost tak, aby pohyb těla co nejvíce odpovídal ideální struktuře pohybové činnosti. Schopnost úzce souvisí s centrální nervovou soustavou, která řídí oblasti důležité pro konkrétní pohyb.

 • Prostorově orientační schopnost pomáhá určovat a měnit polohu a pohyb těla v prostoru a čase vzhledem k akčnímu poli nebo pohybujícímu se objektu. Jedná se o způsobilost určit a adekvátně změnit postavení a pohyb těla v prostoru.
 • Reakční schopnost souvisí s reakční rychlostí. Jedná se o zahájení účelného pohybu na daný podnět v co nejkratším čase, přičemž indikátorem je reakční doba.
 • Rovnováhová schopnost znamená udržování těla v určitých polohách. Při přemisťování těla je důležité tento stav případně udržet nebo obnovit. Rozlišujeme rovnováhu statickou (na místě), dynamickou (při pohybu) a balancování s předmětem.
 • Diferenciační schopnost znamená řízení pohybu v prostoru a čase s ohledem na silové požadavky na základě rozpracované kinestetické informace, jdoucí ze svalů, šlach, vazů a kloubních pouzder.
 • Rytmická schopnost je schopnost postihnout a motoricky vyjádřit rytmus z vnějšku nebo obsažený v samotné pohybové činnosti.
 • Schopnost sdružování je vzájemné propojování pohybů těla (končetin, hlavy, trupu) do prostorově, časově a dynamicky sladěného celkového pohybu, zaměřeného na splnění cíle pohybového jednání.
 • Schopnost přestavby adaptuje a přebudovává pohybovou činnost podle měnících se podmínek, které člověk v průběhu pohybu vnímá nebo předjímá. Jedná se o přestavbu pohybové činnosti podle měnícího se zadání.

Proč je ve fotbale potřebná koordinace? 

Koordinace se řadí mezi motorické schopnosti člověka. Jedná se o vrozenou schopnost, kterou je potřeba rozvíjet při každém tréninku. Nejlépe pak ve spojení se schopnostmi rychlostními. Koordinační schopnosti jsou podmíněny především procesy řízení a regulace pohybové činnosti.

Při rozvoji koordinace ve fotbale jde u hráčů o dosažení časového sladění pohybů v jednotlivých segmentech těla. Jedná se o preciznost pohybu s míčem i bez míče, která není deformována únavou a časoprostorovým tlakem soupeře.

Opakem koordinace je takzvaná neohrabanost, se kterou se setkáváme zejména na nižších výkonnostních úrovních, například při běhu nebo provádění herních dovedností.

Koordinační schopnosti ovšem nejsou jedinou schopností ovlivňující herní výkon ve fotbalu. Na výkonu hráče se podílí spolu s kondičními a hybridními rychlostními schopnostmi.

Výhody koordinace fotbalových hráčů

 • Dominantní kontrola míče
 • Přesné přihrávky oběma nohama
 • Rychlejší rozhodování
 • Silnější rovnováha při soubojích tělo na tělo
 • Zrádné driblování při obcházení soupeřů 

Rozvoj koordinace ve fotbale

Schopnost koordinace je nutné formovat již v období mezi 6 až 12 lety, kdy dochází k nejlepšímu rozvoji dovedností. V první fázi se jedná o výběr cvičení na rozvoj takzvané všeobecné koordinace. Od puberty, tedy mezi 11. a 12. rokem života se zdokonaluje dominantně speciální fotbalová koordinace.

Při rozvoji koordinace ve fotbale by mělo být dosaženo těchto aspektů:

 

 • rychlých a správných reakcí na podněty v herních situacích,
 • schopnosti osvojovat si nové pohyby související zejména s fotbalovými dovednostmi,
 • vysoké úrovně nitrosvalové koordinace – přenos informací z mozku týkajících se síly, rychlosti a množství zapojení motorických jednotek ve svalu aktivovaného k pohybu. Jedná se zde o ekonomiku pohybu, například správný timing přihrávky nebo nadbíhání,
 • schopnosti adaptace a změny pohybové činnosti na základě požadavků herní situace.

 

Cvičení pro koordinaci a rovnováhu 

 

Fotbal je dynamický sport, vyžadující obratnost, rychlost a přirozenou dovednost. Na zvýšení výkonu je třeba neustále pracovat, učit se a zdokonalovat základy. Pro zvýšení koordinace je vhodné do tréninku pravidelně zapojovat funkční cvičení pro angažování celého těla a hry pro ovládání míče. 

V jednom funkčním cvičení trénujete sílu, výdrž a výkon, kontrolujete rovnováhu, pracujete zároveň s různými svalovými skupinami, zaměřujete se na plynulé pohyby.

 

Zde si ukážeme pár tréninkových příkladů.

 

 1. Driblování

 

Cvičení driblinku vybudují pevný základ rovnováhy a koordinace:

Cvičení se slalomovými kužely

 • Postavte rovnou řadu kuželů v pravidelné vzdálenosti od sebe a následně mezi nimi driblujte, aniž byste se kuželů dotýkali.
 • Postavte dvě řady kuželů zhruba 3 m od sebe. Driblujte míč z jednoho konce na druhý co nejrychleji, a zůstaňte přitom mezi řadami kuželů.
 • Kruhové driblování kolem kuželů je obtížnější verze slalomu. Cvičení testuje hráčovu kontrolu míče v těsných prostorách.
 • Náhodně rozestavte kužely do různých skupin a driblujte mezi nimi. Toto cvičení vás nutí improvizovat.

 

 1. Dynamický strečink

 

Dalším důležitým způsobem pro rozvoj rovnováhy hráčů je strečink. Zatímco tradiční forma statického protažení praktikuje sezení na místě, dynamický strečink vyžaduje při protahování pohyb celého těla. Navíc předehřívá svaly pro rychlé pohyby s rychlým tahem a testuje jejich koordinaci.

Uveďme si pár koordinačních příkladů:

 

 • vysoká kolena,
 • přitahování paty k hýždím,
 • bokové dřepy,
 • bokové posuny,
 • chůze s dřepem.

 

Tato cvičení napodobují běžné pohyby prováděné při fotbalovém zápase jako běhání, kopání a klouzání. Většina z nich také vyžaduje stání na jedné noze za pohybu zbytku těla.

 

 1. Doplňkové sporty

 

Abyste při fotbale rozvíjeli svou všestrannost, měli byste se občas věnovat i jiným aktivitám. Dělat jeden sport po celý rok totiž omezuje sportovní potenciál hráčů.

Doplňkových sportů existuje řada. Představme si proto pár základních:

 

 • Tenis vyžaduje podobné pohyby s rychlým tahem a změnami směru podobně jako u fotbalu.
 • Golf rozvíjí vizi a vnímání hloubky. Také zlepšuje trpělivost a disciplínu.
 • Lakros má podobnou strukturu hřiště a pravidel, ale fyzicky je náročnější. Učí hráče, jak využít těla k získání míče.
 • Basketbal je svým pohybem, rozestavěním a týmovou hrou podobný fotbalu.
 • Volejbal vede k načasování skoků a sledování míče pro hlavičky.

 

 1. Agility žebříky

 

Agility žebříky patří k všestranným nástrojům, které využívají mládežnické ligy, ale i profesionální fotbalisté. Nabízejí provedení různých cviků na nohy, což je nejdůležitější dovednost, na které fotbalista může pracovat.

Trénink nohou zahrnuje rychlost, obratnost a rovnováhu a agility žebřík patří k jedněm z mála nástrojů, který rozvíjí všechny tři faktory.

 

 1. Cvičení se čtvercovými kužely

 

Pravděpodobně nejlepší obecnou metodou pro rozvoj rychlosti, rovnováhy a koordinace je cvičení se čtvercovými kužely, které vede k rozvoji rychlosti, rovnováhy a koordinace.

Hráči při něm využívají svou svislou a laterální rychlost. Sprintují, posouvají se bokem, couvají, přičemž se snaží zůstat na rovné čáře, zároveň však musí zvládnout ostrou devadesáti stupňovou zatáčku.

Pro toto cvičení a pro zlepší výdrže jsou nejlepší krátké intervaly.

 Předchozí příspěvek
Další příspěvek

Děkujeme za přihlášení k odběru

Tento email byl zaregistrován!

Nakupujte vzhled

Vyberte Možnosti

Možnost Upravit
Back In Stock Notification
se přidá do vašeho nákupního košíku.
Všeobecné obchodní podmínky
this is just a warning
Přihlásit se